FAVELAGAMES is een initiatief van REMER en Sportclub Sparta in samenwerking met Stichting 'Help mij leven'

De Favelagames zijn een initiatief van de Braziliaanse organisaties REMER en Sportclub Sparta, mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Nederlandse stichting 'Help mij leven'.


REMER

REMER wil Braziliaanse kinderen in de meest ellendige en uitzichtloze omstandigheden een toekomst bieden. REMER is in 1988 opgericht als een organisatie voor straatkinderen. De initiatiefnemer is Nederlander Robert Smits, nog steeds de drijvende kracht binnen REMER.

Gestart als kleine vrijwilligersorganisatie die 's avonds broodjes uitdeelde aan straatkinderen in het centrum van Rio, is REMER langzamerhand ontwikkeld tot een professionele organisatie met circa 50 medewerkers die onderdak, resocialisatie en educatie biedt aan kinderen in risicosituaties tot ver buiten Rio de Janeiro.


Sportclub Sparta

De Sportclub Sparta is gevestigd in de krottenwijk Morro da Providência. Het doel van de sportclub is de kinderen van de krottenwijk een zinvolle tijdsbesteding te bieden, in plaats van de verleiding van de alom aanwezige drugsbenden. Dit doet Sparta door middel van sport en sociaal-maatschappelijke initiatieven.


Een meer uitgebreide beschrijving van het werk en de samenwerking tussen REMER en Sporclub Sparta treft u hier

Hieronder de uitzending van NOS Studio Sport in mei 2014 die een indruk van het werk geeft.

Stichting 'Help mij leven'

Vanuit Nederland leveren wij financiële, publicitaire, personele en morele ondersteuning aan de organisaties REMER en Sparta, die in de krottenwijken en op straat in Rio de Janeiro actief zijn. Met name REMER biedt hulpverlening van A tot Z: niet alleen eerstelijns hulp op straat, maar ook permanente opvang, resocialisatie en onderwijs. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk ontplooit.

Onze missie is om kinderen in risicosituaties te helpen. In de praktijk betekent dit dat we sinds 1988 vooral financiële ondersteuning geven aan REMER en Sparta. Ook verzenden wij af en toe kleine hoeveelheden medicijnen, speelgoed of andere materialen naar Brazilië. Daarnaast geven wij een nieuwsbrief uit en houden wij regelmatig presentaties in kerken en op scholen. Bovendien werft 'Help mij leven' in Nederland vrijwilligers om een periode in Brazilië te helpen. Waar mogelijk staan we de medewerkers van Sparta en REMER met raad en daad bij.

Meer informatie over Stichting 'Help mij leven' treft u aan op onze website www.helpmijleven.org

CONTACT INFO

DONATIES

  • t.n.v. stichting 'Help mij leven'
  • Rabobank (IBAN): NL23 RABO 0107614642
  •  
  • Voor internationaal betalingsverkeer voegt u de BIC-code toe: RABONL2U

  • ANBI+CBF logo
  •  
  • Stichting 'Help mij leven' is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onze donateurs belastingvoordelen genieten.
  •  
  • Mensen die geld geven aan goede doelen willen weten of met hun gift verantwoord wordt omgegaan. Sinds 2005 is stichting 'Help mij leven' geaccrediteerd door het CBF.